Adatvédelmi nyilatkozat

Az “Online Google Ads Tanfolyam” googleads-tanfolyam.hu domain néven (továbbiakban weboldal) elérhető webhelyét, weboldalát Lukácsy Dóra e.v. üzemelteti.

Tiszteletben tartjuk az oldalunkon böngészők személyes adatokhoz fűződő jogait, ezek megvédéséért az alábbi adatvédelmi intézkedéseket hoztuk a vonatkozó adatbiztonsági és adatvédelmi előírásoknak megfelelően. Vállaljuk, hogy adatvédelmünk megfelel az Európai Parlament és a Tanács, 2018. május 25. napján hatályba lépő  2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletével (GDPR).

Röviden:

Nekünk fontos adatai védelme, ezért a személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtjük és biztonságosan tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat nem adunk át, de bárkinek felvilágosítást nyújtunk a róla kezelt adatokat érintően.

Marketing tartalmú üzenetet (eDM) csak hozzájárulással küldünk. Ezekről bármikor leiratkozhat.
Ez a tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amikor valamely egyedi szolgáltatás külön az Adatkezelési tájékoztatóra hivatkozik.
Az Adatkezelési tájékoztató az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt értelmezendő és alkalmazandó.
Az Adatkezelési tájékoztató közvetlen elérhetősége: https://googleads-tanfolyam.hu/aszf-es-adatkezelesi-tajekoztato/

Az adatkezelés célja

A weboldalon a felhasználók háromféle módon, céllal adhatnak meg adatokat:

a weboldal használata során látogatással bocsátanak a weboldal tulajdonosának rendelkezésére személyes azonosításra nem alkalmas adatok formájában pl. Cookie,

a weboldal ingyenes oktatóanyagokra, hírlevélre feliratkozással név és email cím megadásával,

a weboldalon tanfolyam megrendelésével, a tanfolyam elvégzéséhez.

Az adatkezelő

Székhely: 1196 Budapest Nagysándor József utca 190.
Adószám: 23522597-2-13
Képviselő: Lukácsy Dóra
Adatkezelési felelős: Lukácsy Dóra
NAIH szám:
Ügyfélszolgálat email címe: hello@googleads-tanfolyam.huhello@googleads-tanfolyam.hu
Telefonszáma: +36 20 432 6946

Az adatkezelés módja:

Hírlevél feliratkozáskor a következő személyes adatok szükségesek: a feliratkozó neve és email címe.
A szolgáltatás megrendelésekor vagyis a tanfolyamra jelentkezéskor a következő személyes adatok szükségesek: a Megrendelő vagy az általa megnevezett résztvevő teljes neve és email címe, a Megrendelő számlázási neve, címe, kapcsolattartója, telefonos és emailes elérhetősége.
Technikai okokból rögzítésre kerül a látogató user agentje vagyis böngészője, IP címe, valamint a regisztráció időpontja.

Közösségi adatkezelés

Sütik (cookiek):
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa. A weboldal Sütiket használ emellett a weboldal látogatottságának, a felhasználói tevékenységeknek, valamint hirdetéseink teljesítményének mérése, elemzése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja!

weboldalunk a következő sütiket tárolja a felhasználókról:

analytics:
[‘_gat’, ‘ga’, ‘__tawkuuid’, ‘_gid’],

marketing:
[‘ads/ga-audiences’, ‘collect’, ‘fr’, ‘tr’]

Valamennyi látogató érintett.

A sütik törlése:
A látogatónak joga van a sütik törléséhez vagy letiltásához. Az adatkezelés alapesetben 30, egyedi esetekben 90 napig tart.

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngésző programoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.

Facebook:
Weboldalunk hirdetésére a Facebook által biztosított dinamikus hirdetés szolgáltatást alkalmazzuk, amely a felhasználók számára a weboldalunkon tett korábbi látogatásaik, a Facebook által kezelt közösségi oldalakon megadott adataik és az azokon folytatott tevékenységeik alapján hirdetéseink célzott és optimalizált megjelenítését biztosítja. A Facebook által elhelyezett cookie-król bővebben a https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/ címen kaphat tájékozatást.

Google Analytics:
Weboldalunk látogatottságának, forgalmi adatainak, illetve teljesítményének elemzése, mérése céljából igénybe vesszük a Google Analytics szolgáltatást. A weboldalról összegyűjtött információk a Google számára automatikusan továbbításra kerülnek, viszont ezek nem tartalmaznak (és a Google leírásai alapján nem is tartalmazhatnak!) személyes adatokat. Az összegyűjtött és továbbításra kerülő információk a weboldal látogatóinak beazonosítására nem, csupán a munkamenetek egymástól történő megkülönböztetésére alkalmas statisztikai adatok. A Google Analytics által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookies-user-id

Google Ads:

Weboldalunkat a Google Ads szolgáltatás használatával is reklámozzuk. A Google Ads szolgáltatás a hirdetések hatékonyságának mérésére sütiket használ, a Google Ads által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: https://policies.google.com/technologies/ads

Linkek:

Oldalaink más weboldalakra mutató linkeket tartalmazhatnak. A belinkelt internetoldalakra nem vonatkoznak a jelen adatvédelmi tudnivalók, hanem kizárólag az ottani adatvédelmi rendelkezések.

Az adatfeldolgozók:

RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., 3. em. 3008 a.
Adószám: 14671858-2-41
Telefonszám: +36 70 362 4785
email cím: info@rackforest.huinfo@rackforest.hu
Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: tárhely szolgáltatás

KBOSS.hu Kft.,
Cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
+36-30-35-44-789
https://www.szamlazz.hu, info@szamlazz.huinfo@szamlazz.hu
Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: számlázás, automatikus számlázás

The Rocket Science Group LLC
Cím: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
https://mailchimp.com/contact/
Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: email címlista kezelés, hírlevél küldés

Lukácsy Dóra e.v.
Cím: 1196 Budapest Nagysándor József utca 190.
Adószám: 69230578-2-43
Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: technikai háttér biztosítása

Buru Ferenc e.v.
Cím:
Adószám:
Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: technikai háttér biztosítása

A weboldal üzemeltetője adatfeldolgozóinkon kívül más harmadik személlyel nem osztja meg az Ön adatait, kivéve, ha erre jogszabály kötelezi. Az adatfeldolgozók az átadott adatokat csak addig tárolják, ameddig az adott folyamathoz szükséges vagy amíg erre törvényi kötelezettségük van.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

Jog az adatkezeléssel kapcsolatos tájékozatáshoz:
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül írásos tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott email elérhetőségre tájékoztatást küldünk. Telefonon keresztül ezen jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Jog az adatkezeléssel kapcsolatos helyesbítésre:
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. Telefonon keresztül ezen jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Jog az adatok törlésére:
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. Telefonon keresztül ezen jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben szerződéses jogviszonyba kerül cégünkkel, akkor a számlázáshoz szükséges – esetenként a kapcsolattartás céljából megadott adataival megegyező – adatait a hatályos számviteli- és adójogi törvények előírásai értelmében 8 évig kötelesek vagyunk megőrizni, törlésük csak ennek elteltét követően hajthatjuk végre.

Jog a tiltakozásra az adatkezeléssel kapcsolatban:
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk. Telefonon keresztül ezen jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Egyéb jogérvényesítés az adatkezeléssel kapcsolatban:
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@ naih.hu
https://naih.hu

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

  1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.: (hatályos jogszabályi szöveg: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)
  2. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól. (hatályos jogszabályi szöveg: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800048.TV)
  3. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
    (hatályos jogszabályi szöveg: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0100108.TV)
  4. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről. (hatályos jogszabályi szöveg: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300100.TV)
  5. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről. (hatályos jogszabályi szöveg: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500066.TV)

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről. (hatályos jogszabályi szöveg: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0500335.KOR)

Ügyfélszolgálat: hello@googleads-tanfolyam.hu

Jelen Adatkezelési nyilatkozat 2018. 11. 03. napjától érvényes.

Frissítve: 2018. 11. 03.